Vlada SBK donijela odluku o prijemu još 42 osobe za stručno osposobljavanje

Vlada SBK donijela  Odluku o dopuni Odluke o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2021.g.

 

SPISAK

Novum.ba

Vezano: